Feedback

Privacy

Privacy- en cookieverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor Divosa. Divosa houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij Divosa en dat ze altijd netjes gebruikt worden. In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen hoe Divosa omgaat met de persoonsgegevens die worden verwerkt door het gebruik van de Keuzehulp Simpel Switchen

Delen persoonsgegevens

Divosa zalĀ  je persoonsgegevens niet delen met derden, behalve wanneer de wet of de rechter Divosa daartoe dwingt.

Cookies

De website Keuzehulp Simpel Switchen maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken van de website. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in wordt opgeslagen zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Divosa kan er ook mee zien dat je haar website weer bezoekt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarvoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat Google mag bijhouden en gebruiken. Google heeft geen toestemming om de informatie van Google Analytics te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Divosa behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzingen worden op onze website gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze verklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Als je vindt dat Divosa je niet op de juiste manier helpt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vind je op: autoriteitpersoonsgegevens.nl