Feedback

Om iedereen op weg te helpen naar meedoen op de best passende plek: switchen tussen dagbesteding en (beschut) werk

Over deze website

De inhoud van deze website is tot stand gekomen door denksessies met professionals, ervaringsdeskundigen en experts van de ministeries van SZW en VWS, Divosa, UWV, gemeenten en zorgaanbieders, begeleid door De Argumentenfabriek. Divosa en De Argumentenfabriek zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en gaan zorgvuldig om met het geven van betrouwbare en actuele informatie aan bezoekers van deze website. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.